PARTNERS

We werken samen met een aantal partners, dit zijn bedrijven waar we vaak bakmixen en meelsoorten voor produceren. 

We produceren bijvoorbeeld veel voor Zeeuwse Vlegel. Ons werk voor Zeeuwse Vlegel bestaat vooral uit het produceren van de bakmixen uit hun assortiment. Hiervoor doen we het werk van begin tot eind, dus van graan tot bakmix!

Ook maken we regelmatig bakmixen en meelsoorten voor Agrarische natuurvereniging De Groene Oogst. De Groene Oogst heeft als doel het in standhouden van oude graansoorten in Zeeuws-Vlaanderen. Voor De Groene Oogst stellen we op verzoek bakmixen samen van diverse granen.